Ďakujeme, Vaša objednávka bola zaregistrovaná.

Ak sa dá čím skôr pošlite platbu na číslo účtu SK72 0900 0000 0052 0028 2391. Nezabudnite pri platbe zadať pridelený variabilný symbol (bude vám zaslaný aj e-mailom). Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.

Použiť môžete aj metódu QR kód Pay by Square.

Príspevok na réžiu, poštovné a propagáciu misií