Príspevok na réžiu, poštovné a propagáciu misií

Príspevok na réžiu, poštovné a propagáciu misií